Beschermd & Begeleid Wonen

Stichting Het Werkt biedt begeleiding aan jongeren (16-17 jaar) en volwassenen die moeite hebben
met het vinden en behouden van een goede zelfstandige plek in de maatschappij.

Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten

Lees hier meer over onze maatregelen.

 

het-werkt-begeleid-wonen-opdrachtgever

Zorgaanbod

Stichting Het Werkt biedt op 7 locaties in Tilburg beschermd wonen. Het zijn groepswoningen waarbij het aantal bewoners varieert van 4 tot 13. In de meeste huizen wonen jongvolwassenen (17 tot 24 jaar), maar er zijn ook mogelijkheden voor mensen die ouder zijn.

Bewoners krijgen zowel individuele begeleiding als ondersteuning van woonbegeleiders, die aanspreekpunt zijn voor de groep en meehelpen met praktische zaken.

Op momenten dat er geen begeleiding aanwezig is kun je in geval van crisis gebruik maken van de bereikbaarheidsdienst. Als telefonische ondersteuning onvoldoende is, kan er binnen 15 minuten begeleiding aanwezig zijn.

Ondersteuning door Het Werkt is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig te wonen, het versterken van je sociale netwerk en naar vermogen deelnemen aan de maatschappij door middel van opleiding, (vrijwilligers-)werk of dagbesteding.

Gemiddeld wonen cliënten ongeveer 2 tot 3 jaar in een beschermd wonen voorziening van Het Werkt, waarna zij doorstromen naar meer zelfstandige huisvesting.

Financiering

De begeleiding door Stichting Het Werkt wordt gefinancierd vanuit drie wetten: de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet. Begeleiding vanuit de Wmo en Jeugdwet wordt bijna altijd bekostigd via Zorg in Natura (ZiN). Ondersteuning vanuit de Wlz loopt alleen via pgb’s. Voordat de begeleiding van start kan gaan, moet er eerst een beschikking zijn afgegeven vanuit een van deze wetten.

De meeste cliënten Beschermd Wonen van Stichting Het Werkt hebben een beschikking vanuit de Wmo of Jeugdwet. De financiering is in dat geval altijd in de vorm van Zorg in Natura. Dit betekent dat als de beschikking eenmaal is afgegeven, de financiën automatisch worden geregeld en je daar verder niets voor hoeft te doen.

Binnen de Wmo en Jeugdwet zijn er verschillende vormen van beschermd wonen. Een indicatie stelt de zorgzwaarte vast, maar ook of deze met of zonder verblijf is (en met of zonder dagbesteding). Wanneer je een indicatie zonder verblijf krijgt, moet je zelf je kamer bij Stichting Het Werkt huren en betalen. De huur voor een kamer ligt tussen de 300 en 400 euro. Het is belangrijk dat de huurbetaling goed geregeld is, bijvoorbeeld door hulp van familie of een bewindvoerder.

Bij een indicatie met verblijf betaalt de regio Hart van Brabant jouw huur en voedingskosten. Als je een bijstandsuitkering hebt, wordt deze daarop aangepast.

Het is ook mogelijk om bij Het Werkt te wonen met een beschikking van het CIZ vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan vindt de financiering plaats door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) en moet je altijd zelf de huur van je kamer betalen.

Het-Werkt-arbeidsparticipatie