Financiering van de zorg

het-werkt-woonbegeleiding

Beschermd wonen

Stichting Het Werkt is contractpartner van de gemeente Tilburg. Dit betekent dat wij beschermd wonen bieden aan iedereen die een passende indicatie van de gemeente Tilburg heeft. Afgezien van de zorgzwaarte zijn er verschillende indicaties mogelijk: met of zonder verblijf, en met of zonder dagbesteding.
Wanneer je een indicatie zonder verblijf hebt, betekent dit dat je zelf je kamer bij Stichting Het Werkt huurt en betaalt. De huur voor een kamer ligt tussen de 300 en 400 euro.
Bij een indicatie met verblijf betaalt de gemeente Tilburg de huur en voedingskosten voor je. Dit betekent wel dat je een grotere eigen bijdrage aan het CAK moet betalen.
Heb je een Wmo-indicatie voor beschermd wonen vanuit een andere regio of een indicatie van het zorgkantoor (Wlz)? Dan vindt de financiering plaats door middel van een persoonsgebonden budget (pgb).
Wanneer je gebruik maakt van de zorg van Stichting Het Werkt, moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Via deze link kun je een proefberekening maken.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding door Stichting Het Werkt wordt betaald met een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast werken wij samen met het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg. Voor specifieke situaties kopen zij kortdurende trajecten in wanneer andere financiering (nog) niet mogelijk is.

Voor ambulante begeleiding vanuit de Wmo of Wlz moet je een eigen bijdrage aan het CAK betalen.

Het-Werkt-arbeidsparticipatie
het-werkt-ambulante-begeleiding

Maatschappelijke participatie

Stichting Het Werkt biedt (arbeidsmatige) dagbesteding aan bij twee zusterorganisaties:  StadsTuinderij Piushaven en klusbedrijf Goed werk.

Wanneer je een indicatie hebt voor beschermd wonen met dagbesteding kun je van deze voorzieningen gebruik maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je geen individuele begeleiding of woonbegeleiding ontvangt van Stichting Het Werkt, maar wel graag dagbesteding wil hebben bij de StadsTuinderij of Goed werk.  Wanneer je een indicatie voor dagbesteding hebt vanuit de Wmo of Wlz, kun je zelf bepalen hoeveel dagdelen dagbesteding je inkoopt vanuit je pgb.
Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact met ons opnemen.