Financiering van de zorg

De begeleiding door Stichting Het Werkt wordt gefinancierd vanuit drie wetten: de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet. Begeleiding vanuit de Wmo en Jeugdwet wordt bijna altijd bekostigd via Zorg in Natura (ZiN). Ondersteuning vanuit de Wlz loopt alleen via pgb’s.

Voordat de begeleiding van start kan gaan, moet er eerst een beschikking zijn afgegeven vanuit een van deze wetten.

het-werkt-woonbegeleiding

Beschermd Wonen

De meeste cliënten Beschermd Wonen van Stichting Het Werkt hebben een beschikking vanuit de Wmo of Jeugdwet. De financiering is in dat geval altijd in de vorm van Zorg in Natura. Dit betekent dat als de beschikking eenmaal is afgegeven, de financiën automatisch worden geregeld en je daar verder niets voor hoeft te doen.

Binnen de Wmo en Jeugdwet zijn er verschillende vormen van beschermd wonen. Een indicatie stelt de zorgzwaarte vast, maar ook of deze met of zonder verblijf is (en met of zonder dagbesteding). Wanneer je een indicatie zonder verblijf krijgt, moet je zelf je kamer bij Stichting Het Werkt huren en betalen. De huur voor een kamer ligt tussen de 300 en 400 euro. Het is belangrijk dat de huurbetaling goed geregeld is, bijvoorbeeld door hulp van familie of een bewindvoerder.

Bij een indicatie met verblijf betaalt de regio Hart van Brabant jouw huur en voedingskosten. Als je een bijstandsuitkering hebt, wordt deze daarop aangepast.

Het is ook mogelijk om bij Het Werkt te wonen met een beschikking van het CIZ vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan vindt de financiering plaats door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) en moet je altijd zelf de huur van je kamer betalen.

Ambulante begeleiding

Stichting Het Werkt is door alle gemeenten in de regio Hart van Brabant (Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze Rijen, Dongen, Oisterwijk, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden) gecontracteerd voor de levering van ambulante begeleiding vanuit de Wmo en Jeugdwet.

Dit betekent dat de begeleiding gefinancierd wordt via Zorg in Natura en je daar, nadat de beschikking is afgegeven, zelf niets voor hoeft te doen.

Ambulante begeleiding die buiten de regio Hart van Brabant plaatsvindt, wordt bekostigd via pgb’s of onderaanneming.

Het-Werkt-arbeidsparticipatie
StadsTuinderij breed algemeen_lage resolutie (2)

Maatschappelijke participatie

Er zijn verschillende manieren waarop een traject bij StadsTuinderij Piushaven gefinancierd kan worden. Dagbesteding kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een beschikking voor beschermd wonen of ambulante begeleiding bij Het Werkt. Dan hoeft er verder niets geregeld te worden.

Het is ook mogelijk dat je van een andere zorgorganisatie begeleiding krijgt. Een traject bij de StadsTuinderij is dan mogelijk in de vorm van onderaanneming.

Daarnaast kunnen er losse trajecten ingekocht worden vanuit het programma Meedoen en sociale stijging (Menss) en door het Jongerenpunt Midden Brabant.