Over ons

Missie

Onze missie is: de mogelijkheden van (jong-)volwassenen met een grote afstand tot de samenleving, in de gemeente Tilburg en omstreken, te vergroten.

Door middel van ambulante ondersteuning, begeleid wonen, dagbesteding en werkervaringsplaatsen gaan wij voor het maximale resultaat namelijk: een gelukkig leven, midden in de maatschappij.

Expertise

Er is veel expertise aanwezig rond (jong-)volwassenen met GGz-problematiek, LVG en ASS, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek en/of dakloosheid. Er zijn meerdere trajectbegeleiders met verschillende expertises en een systeemtherapeut/gedragsdeskundige werkzaam.

De begeleiding wordt geboden in woonbegeleiding en ambulante begeleiding.

Samenwerken doet versterken

Wij zijn uniek doordat wij werken met een brede doelgroep die wij met elkaar en met de samenleving weten te verbinden. Het doel is dat iedereen op geheel eigen wijze een constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij zijn sterk lokaal gericht, denk hierbij aan bedrijven of verenigingen, maar ook aan familie en vrienden. Wij koppelen mensen en organisaties aan elkaar, door zowel bij klanten cliënten als bij maatschappelijke partijen te kijken naar de eigen kracht.

Kernwaarden van Stichting Het Werkt

 • Vertrouwen in de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt,
 • Gelijkwaardigheid in de relatie cliënt - begeleider,
 • Verbindend en veilig: Het Werkt biedt een omgeving waarin je kunt groeien,
 • Zelfreflectie en verbetering: dat geldt ook voor onze organisatie en medewerkers,
 • Deskundig en betrouwbaar,
 • Laagdrempelig en kleinschalig,
 • Integrale aanpak: ondersteuning op alle noodzakelijke leefgebieden,
 • Maatschappelijk verankerd: de omgeving wordt betrokken in de begeleiding.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur van Stichting Het Werkt doet wat het moet doen en zich daarbij aan de wet houdt. De raad van toezicht van Stichting Het Werkt bestaat uit de volgende personen:

 • Marion Boons – Voorzitter
 • Rob  Latten
 • Bert Kalter
 • Stephan Gijsman
 • Wim van Geffen

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een groep cliënten (Beschermd Wonen & Ambulant) welke opkomen voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. Zij komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur / management van Stichting Het Werkt.

Locaties

Naast ambulante begeleiding biedt Stichting Het Werkt intramurale/extramurale woonbegeleiding.  Bij iedere locatie zijn er op verschillende tijdstippen woonbegeleiders aanwezig om de bewoners te ondersteunen op de verschillende leefgebieden. Wanneer de begeleiding niet aanwezig is (in de avond/weekend) is er iemand van de begeleiding telefonisch bereikbaar.
Op dit moment bieden we woonbegeleiding op 7 verschillende locaties:
1.  De locatie biedt 10 woonplekken verdeeld over twee verdiepingen. Op elke verdieping is een keuken met wasmachine, twee wc’s en douches die je deelt met je huisgenoten.
Er is op deze locatie 6 dagen in de week begeleiding aanwezig, ma. t/m don. van 07:30 t/m 21:00uur, vrijdag van 07:30 t/m 17:00 uur en op zaterdag kort van 12:00 t/m 14:00 Uur.
Van maandag tot en met donderdag wordt er per verdieping gezamenlijk gekookt en gegeten.
Als laatste is er op de begane grond van deze locatie een grote werkplek voor alle begeleiding,  hierdoor zijn er altijd mensen in de buurt wanneer je ergens hulp bij kunt gebruiken of behoefte hebt aan een praatje.

2.  Dit is een locatie voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen. Er zijn vijf ruime kamers, waarvan 4 met een badkamer in de kamer en 1 kamer met de badkamer buiten de kamer. Er is een gezamenlijke keuken en gezamenlijke tuin. Elke kamer heeft een eigen aanrecht, wasbak en kookplaat.  Dit is een locatie waar cliënten individueel wonen, maar niet noodzakelijk zelfstandig zijn. Dit houdt in dat het een locatie kan zijn voor een cliënt die veel behoefte heeft aan een rustige omgeving met weinig prikkels en de mogelijkheid om zich terug te trekken, maar wel nog veel begeleiding nodig heeft richting zelfstandigheid. De begeleiding ligt voornamelijk op het individuele proces met de persoonlijk begeleider(s) en er kan ter ondersteuning hulp gevraagd worden aan de woonbegeleiders, die de huisdiensten draaien. De huisdienst is met name gericht op de individuele contacten. Van maandag tot en met vrijdag is er gedurende een vaste tijd een huisdienst aanwezig. De cliënten voorzien hun eigen eten en koken ’s avonds ieder voor zich. Wel is er dan een woonbegeleider aanwezig om de nodige hulp en ondersteuning te bieden.

3. Op deze locatie bieden we woonbegeleiding aan 4 personen. Dit voormalig woonpand is nu verdeeld over 4 kamers met een verschillende grootte. De begeleiding is hier in de ochtend aanwezig en vervolgens weer in de middag. Er wordt 4 dagen gezamenlijk gekookt. De begeleiding ligt voornamelijk op het individuele proces met de persoonlijk begeleider(s) en er kan ter ondersteuning hulp gevraagd worden aan de woonbegeleiders, die de huisdiensten draaien. De huisdienst is met name gericht op de individuele contacten. Van maandag tot en met vrijdag is er gedurende een vaste tijd een huisdienst aanwezig. De cliënten voorzien hun eigen eten en koken ’s avonds ieder voor zich. Wel is er dan een woonbegeleider aanwezig om de nodige hulp en ondersteuning te bieden.

4.  Dit is een locatie die je zou kunnen zien als de laatste stap voordat je zelfstandig gaat wonen. 
De locatie heeft dan ook een individueel karakter. Niet dat bewoners niet gezellig met elkaar om kunnen gaan, maar het aantal ‘groepsmomenten’ is beperkt tot 1 avond in de week. Dan is er de mogelijkheid om gezellig samen te eten. De begeleiding zal die dag voor de maaltijd zorgen. 

Gezien het individuele karakter is het dan ook de taak en de verantwoordelijkheid van de bewoners om zelfstandig het pand schoon te houden. 

woonbegeleiding is maandag tot en met donderdag aanwezig van 17:00 tot 20:00. Tijdens deze momenten is er ruimte voor wat diegene op dat moment nodig heeft. Een praatje, een brief die je niet helemaal begrijpt, werkgerelateerde problemen etc.  

5. Dit is de meest zelfstandige woonlocatie die Stichting Het Werkt heeft. Op deze locatie zijn er 6 verschillende kamers. Er zijn geen groepsmomenten waardoor iedere bewoner de kans krijgt om een geheel zelfstandig traject te hebben. Er zijn wel gedeelde faciliteiten: keuken, badkamer en wasmachine.
De begeleiding heeft op de benedenverdieping een eigen kantoor waar zij in de ochtend (11:00-12:00) aanwezig zijn en in de middag (14:00- 18:00).

6. Dit is de grootste woonlocatie van stichting Het Werkt. De locatie biedt 13 woonplekken verdeeld over drie verdiepingen. Op de begane grond is een gezamelnijke “chillkamer”, grote keuken en een ontzettend gedeelde tuin.  Er is op deze locatie 7 dagen in de week begeleiding aanwezig van 07:00 t/m 21:30uur. Op de eerste verdieping is ook een keuken aanwezig.
Dit vroegere woonhuis is nu verdeeld over verschillende kamers, elk met een andere grootte.
Op de begane grond is het kantoor voor de begeleiding.

7. Dit is de nieuwste woonlocatie van stichting Het Werkt. Deze locatie heeft 6 verschillende kamers met elk een eigen badkamer. Aangezien deze woning direct naast nummer 5 is, kunnen deze bewoners gebruik maken van de begeleiding die daar aanwezig is van 07:30 t/m 23:00 uur, iedere dag.
In de tuin is kantoor gemaakt voor de begeleiding. Daarnaast is er een kleine tuin en een gedeelde keuken.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Download hier de Algemene Voorwaarden

Lees onze Privacyverklaring