Over ons

Missie

Onze missie is: de mogelijkheden van (jong-)volwassenen met een grote afstand tot de samenleving, in de gemeente Tilburg en omstreken, te vergroten.

Door middel van ambulante ondersteuning, begeleid wonen, dagbesteding en werkervaringsplaatsen gaan wij voor het maximale resultaat namelijk: een gelukkig leven, midden in de maatschappij.

Expertise

Er is veel expertise aanwezig rond (jong-)volwassenen met GGz-problematiek, LVG en ASS, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek en/of dakloosheid. Er zijn meerdere trajectbegeleiders met verschillende expertises en een systeemtherapeut/gedragsdeskundige werkzaam.

De begeleiding wordt geboden in woonbegeleiding en ambulante begeleiding.

Samenwerken doet versterken

Wij zijn uniek doordat wij werken met een brede doelgroep die wij met elkaar en met de samenleving weten te verbinden. Het doel is dat iedereen op geheel eigen wijze een constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij zijn sterk lokaal gericht, denk hierbij aan bedrijven of verenigingen, maar ook aan familie en vrienden. Wij koppelen mensen en organisaties aan elkaar, door zowel bij klanten cliënten als bij maatschappelijke partijen te kijken naar de eigen kracht.

Kernwaarden van Stichting Het Werkt

 • Vertrouwen in de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt,
 • Gelijkwaardigheid in de relatie cliënt - begeleider,
 • Verbindend en veilig: Het Werkt biedt een omgeving waarin je kunt groeien,
 • Zelfreflectie en verbetering: dat geldt ook voor onze organisatie en medewerkers,
 • Deskundig en betrouwbaar,
 • Laagdrempelig en kleinschalig,
 • Integrale aanpak: ondersteuning op alle noodzakelijke leefgebieden,
 • Maatschappelijk verankerd: de omgeving wordt betrokken in de begeleiding.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur van Stichting Het Werkt doet wat het moet doen en zich daarbij aan de wet houdt. De raad van toezicht van Stichting Het Werkt bestaat uit de volgende personen:

 • Marion Boons - Voorzitter
 • Stephan Gijsman - Vicevoorzitter
 • Rob  Latten
 • Bert Kalter
 • Wim van Geffen

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die onbezoldigd werk verrichten voor Stichting Het Werkt.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. De leden komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur / management van de stichting.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Download hier de Algemene Voorwaarden

Lees onze Privacyverklaring