Zorg en ondersteuning met visie

Beschermd & Begeleid Wonen

Het Werkt heeft een aantal kleinschalige initiatieven voor begeleid en beschermd wonen in Tilburg.

handshake

Ambulante Begeleiding

 

Het Werkt biedt ondersteuning bij complexe hulpvragen op meerdere leefgebieden.

StadsTuinderij Piushaven

 

Het Werkt biedt dagbesteding bij StadsTuinderij Piushaven.

Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten

Update 31 maart 2020: er zijn tot dusver geen gevallen van coronabesmetting
vastgesteld bij medewerkers of cliënten van Stichting Het Werkt.

Stichting Het Werkt heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreid.
Tegelijkertijd proberen we de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan.
Soms gebeurt dat in een andere vorm dan gebruikelijk.
Hier lees je meer over onze maatregelen.

Bij Het Werkt gaan wij voor het maximale resultaat: "Een gelukkig leven, midden in de maatschappij voor mensen met een afstand tot de samenleving, in de gemeente Tilburg en omstreken."

branchevereniging kleinschalige zorg

Als lid van de BVKZ staat Het Werkt voor kleinschalige zorg waarbij de klant de regie voert.

ISO 9001

Door een continu proces van verbeteren houdt Het Werkt de kwaliteit van al haar diensten hoog.

"Expertise ten aanzien van de doelgroep.", "Vraaggerichte en mensgerichte benadering." (Reacties van verwijzers)